Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 19 kết quả (0.7656206 giây)
Giáo trình tâm lý học quản lý kinh tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2000
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình Tâm lý học quản lý
Tác giả: Vũ Dũng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư Phạm , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Power is the great motivator
Thông tin xuất bản: Boston Mass : Harvard Business Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.0019
ISBN: 1422179729 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tâm lý quản lý
Tác giả: Hồ Thị Thân,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 100280 Định dạng: PDF
Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo
Tác giả: Huỳnh Thanh Tú,
Ký hiệu phân loại: 658.0019
ISBN: 9786047331352
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Manager avec l'approche Herrmann : l'art de conjuguer les intelligences individuelles
Tác giả: Demilly Stephan,
Thông tin xuất bản: Paris : Eyrolles Editions dOrganisation , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.0019
ISBN: 9782212545159
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 98996 Định dạng: PDF
Tâm lý học quản trị kinh doanh
Tác giả: TháiTrí Dũng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2012
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo
Tác giả: Huỳnh Thanh Tú,
Ký hiệu phân loại: 658.0019
ISBN: 9786047331352
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình tâm lý học quản lý
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 92101 Định dạng: PDF
Tâm lý học quản lý
Tác giả: Hoàng Minh Phú,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110073 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục