Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.3200575 giây)
Encyclopedia of management.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit : Gale Cengage Learning , c2012
Ký hiệu phân loại: 658.003
ISBN: 1414464339 (e-book)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Encyclopedia of management [electronic resource].
Tác giả: Gough Julie,
Thông tin xuất bản: Detroit Mich : Gale , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.003
ISBN: 1414406916
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 41099 Định dạng: PDF
The encyclopedia of operations management : a field manual and glossary of operations management terms and concepts
Tác giả: Hill Arthur V,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : FT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 658.003
ISBN: 0132883708
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66478 Định dạng: PDF
Từ điển thuật ngữ quản trị kinh doanh Anh - Việt
Tác giả: Lê Minh Đức,
Thông tin xuất bản: TP HCM : Trẻ , 1994
Ký hiệu phân loại: 658.003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
The Blackwell encyclopedia of management. Finance
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Malden MA : Blackwell Pub , c2005
Ký hiệu phân loại: 658.003 658.003
ISBN: 1405118261 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục