Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 81 kết quả (0.0156277 giây)
Quản trị kinh doanh quốc tế
Tác giả: 
Hà Nội: Thống Kê, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.049
 
International management : Text and cases
Tác giả: 
Boston: McGrawHillIrwin, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.049
 
International business : Competing in the global marketplace
Tác giả: Charles W. L Hill
Boston: McGrawHillIrwin, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.049
 
International business : The challenge of global competition
Tác giả: 
Boston: McGrawHill Irwin, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.049
 
International management : Culture, strategy, and behavior
Tác giả: Richard M Hodgetts
Boston: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.049
 
International management : managing in a diverse and dynamic global environment
Tác giả: Arvind V Phatak
Boston: McGrawHill Irwin, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.049
 
Nonprofit kit for dummies
Tác giả: Stan Hutton
Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.048
 
Home-based business for dummies
Tác giả: Paul Edwards
Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.0412
 
Giáo trình cao học Quản trị kinh doanh quốc tế
Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
TPHCM: Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 658.049
 
Quản trị công ty đa quốc gia
Tác giả: Trần Hùng
: , 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.049
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục