Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Nonprofit kit for dummies
Tác giả: Stan Hutton, Frances Phillips
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.048
 
Exposing the Elephants : Creating exceptional nonprofits
Tác giả: Pamela J Wilcox
Xuất bản: New Jersey: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.048
 
The non nonprofit : for-profit thinking for nonprofit success
Tác giả: Steve Rothschild
Xuất bản: San Francisco CA: JosseyBass, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.048
 
Great foundations : a 360 degree guide to building resilient and effective not-for-profit organisations
Tác giả: Catherine J Brown
Xuất bản: Camberwell Vic: ACER Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.048
 
Meeting Funder Compliance
Tác giả:
Xuất bản: Santa Monica CA: RAND Corporation, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  658.048
 
Leadership Standpoints : A Practical Framework for the Next Generation of Nonprofit Leaders
Tác giả: Don Waisanen
Xuất bản: Cambridge New York NY: Cambridge University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  658.048
 
Leadership standpoints : a practical framework for the next generation of nonprofit leaders
Tác giả: Don Waisanen
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  658.048
 
1

Truy cập nhanh danh mục