Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 64 kết quả (0.2836937 giây)
The lean startup
Tác giả: Ries Eric,
Thông tin xuất bản: New York : Crown Busines , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN: 9780307887917
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 222156 Định dạng: PDF
Giáo dục và đào tạo khởi nghiệp hiện nay trên thế giới
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 222157 Định dạng: PDF
Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Ready, Fire, Aim : Zero to 00 million in no time flat
Tác giả: Masterson Michael,
Thông tin xuất bản: New Jersey : JohnWiley Sons Incorporated , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN: 9780470182024
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Smart Women and Small Business : How to Make the Leap from Corporate Careers to the Right Small Enterprise
Tác giả: Wilmerding Ginny,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN: 9780471778684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The Parentpreneur Edge : What parenting teaches about building a successful business
Tác giả: Kirk Julie Lenzer,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Incorporated , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN: 9780470119877
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Wealth without a job : the entrepreneur's guide to freedom and security beyond the 9 to 5 lifestyle
Tác giả: Laut Phil,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN: 0471656453 (cloth)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Founders at work elektronisk ressurs : stories of startups' early days
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Apress , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 39490 Định dạng: PDF
Limited liability companies for dummies [electronic resource]
Tác giả: Reuting Jennifer,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.114
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 40754 Định dạng: PDF
Starting & running a business all-in-one for dummies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester West Sussex : Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN: 0470516488
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 44254 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục