Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 691 kết quả (0.6199534 giây)
The Illusion of Risk Control: What Does it Take to Live With Uncertainty?
Tác giả: Gilles Motet,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN: 9783319329383
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Fundamentals of corporate finance
Tác giả: Ross Stephen A,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2022
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 9781265553609
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 222154 Định dạng: PDF
Advances in Crowdfunding : Research and Practice
Tác giả: Shneor Rotem,
Thông tin xuất bản: Cham Switzerland : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 658.15224
ISBN: 9783030463090
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Risk Management
Tác giả: Sarfraz Muddassar,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN: 9781839689055
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Challenging the Chain - Governing the Automated Exchange and Processing of Business Information
Tác giả: R van Wijk ed,
Thông tin xuất bản: : IOS Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.1512
ISBN: 9781614994961
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Kế toán quản lý
Tác giả: Hùng Mạnh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1998
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản trị tài chính doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 1998
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kế toán quản trị
Thông tin xuất bản: TpHCM : Tài Chính , 1997
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thống Kê , 1995
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản trị tài chính Quốc tế
Tác giả: Shapiro Alan C,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1999
Ký hiệu phân loại: 658.1599
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục