Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 108 kết quả (0.5800391 giây)
Finance for the non-financial manager [electronic resource]
Tác giả: Siciliano Gene,
Thông tin xuất bản: New York London : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN: 0071425640
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 67638 Định dạng: PDF
Kế toán quản trị : bài tập (có lời giải mẫu)
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Financial accouting
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson Prentice Hall , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN: 0130082171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kế toán quản trị
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Managerial accounting for dummies
Tác giả: Holtzman Mark P,
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN: 1118116429
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94541 Định dạng: PDF
Working papers for use with managerial accounting
Tác giả: Garrison Ray H,
Thông tin xuất bản: Boston etc : McGrawHillIrwin , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN: 9780073359861
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Accounting for decision making and control
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Irwin , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN: 0073379484 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty CP thủy điện Thác Mơ
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tổ chức kế toán trách nhiệm tại công ty Viễn thông Bình Dương
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bài tập và bài giải kế toán quản trị
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2013
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục