Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.4499562 giây)
Managing humans : biting and humorous tales of a software engineering manager
Tác giả: Lopp Michael,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.300207
ISBN: 159059844X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 35428 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục