Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.4499553 giây)
Nghệ thuật giữ chân nhân viên giỏi
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.3111
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Improving the process of employee recruitment and selection in South Logistics joint stock company (Sotrans)
Tác giả: Tran Thi Cam Tu,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 658.3111
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 100559 Định dạng: PDF
Recruitment process at Harvey Nash Vietnam
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 658.3111
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101099 Định dạng: PDF
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty Cổ phần Viễn Thông FPT – chi nhánh Kiên Giang
Tác giả: Đỗ Ngọc Nhi,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 658.3111
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 114234 Định dạng: PDF
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện đồng phú, tỉnh bình phước
Tác giả: Hoàng Văn Minh,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.3111
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116792 Định dạng: PDF
Tuyệt chiêu tuyển dụng hiểu để thành công = taking on staff: recruiting and retaining the best staff for your business
Tác giả: LucasErika,
Ký hiệu phân loại: 658.3111
ISBN: 9786045868522
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cẩm nang thực hành tuyển dụng
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2019
Ký hiệu phân loại: 658.3111
ISBN: 9786046543749
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tuyển dụng nguồn nhân lực
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 658.3111
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 192633 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục