Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.7599592 giây)
The Productivity Pyramid : A Cisco Approach to Internet Learning (Networking Technology)
Tác giả: Kelly Tom M,
Thông tin xuất bản: : Cisco Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.312
ISBN: 1587200864
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16809 Định dạng: CHM
Creating healthy workplaces : stress reduction, improved well-being, and organizational effectiveness
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Burlington : Gower Pub , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.312
ISBN: 9781409443100
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 158793 Định dạng: PDF
An everyone culture : becoming a deliberately developmental organization
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 658.312
ISBN: 9781625278623 (hardback)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Ứng dụng Écgônômi trong thiết kế và tổ chức lao động
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2021
Ký hiệu phân loại: 658.312
ISBN: 9786046720409
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Personal web usage in the workplace : a guide to effective human resources management
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Information Science Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.312
ISBN: 1591401488
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12216 Định dạng: CHM
Multimedia-based instructional design : computer-based training, web-based training, distance broadcast training, perfor...
Tác giả: Lee William W,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : JosseyBass , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.312
ISBN: 0787970697
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16514 Định dạng: PDF
Demystifying organizational learning
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks CA : SAGE Publications , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.312
ISBN: 1412913780
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cạnh tranh trong tuyển chọn nhân lực : sách chuyên khảo
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 658.312
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
A Handbook of Management Theories and Models for Office Environments and Services
Thông tin xuất bản: New York : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 658.312
ISBN: 9780367652876
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục