Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 36 kết quả (0.3593369 giây)
Những vấn đề cốt yếu của quản lý
Tác giả: Koontz Harold,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1999
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Phân tích hoạt động kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanhcủa công ty Phú Tài
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2161 Định dạng: PDF
Quản lý tính sáng tạo và đổi mới
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Những chiến lược kinh doanh : Phương pháp cạnh tranh giành chiến thắng
Tác giả: Mạnh Linh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Thông Tin , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản trị chất lượng toàn diện
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hoạch định chiến lược theo quá trình
Tác giả: Grunig Rudolf,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18558 Định dạng: PDF
Phương pháp hoạch định chiến lược
Tác giả: Hương Huy,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Where Value Hides : A new way to uncover profitable growth for your business
Tác giả: Jackson Stuart E,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.401
ISBN: 9780470009208
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The performance power grid : the proven method to create and sustain superior organizational performance
Tác giả: Giannetto David F,
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley Sons , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.401
ISBN: 0470051442 (cloth)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Who said so? : the questions revolutionary businesses ask that make them successful
Tác giả: Parker Michael,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.401
ISBN: 0470212802 (cloth)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục