Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 250 kết quả (0.4699167 giây)
Thẻ điểm cân bằng - áp dụng mô hình quản trị công việc hiệu quả toàn diện để thành công trong kinh doanh
Tác giả: Niven Paul R,
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Strategic Management : a Dynamic View
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 9781839625046
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Digital Transformation in Small and Medium-Sized Enterprises : Strategy, Management Control, and Network Involvement
Tác giả: Trenkle Johannes,
Thông tin xuất bản: : Nomos Verlagsgesellschaft mbH Co KG , 2020
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 9783748922131
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Khái luận về quản trị chiến lược
Tác giả: RDavid Fred,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1995
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nghiên cứu tình huống chiến lược
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết lập chiến lược kinh doanh của công ty len Vĩnh Thịnh trong nền kinh tế thị trường
Tác giả: Phạm Thị Thu,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2167 Định dạng: PDF
Thành lập chiến lược kinh doanh của công ty lên vĩnh thịnh trong nền kinh tế thị trường
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2185 Định dạng: PDF
Dự án kế hoạch kinh doanh : từ ý tưởng đến văn bản hoàn chỉnh (sách tham khảo)
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
A short course in international business plans
Tác giả: Brown Robert,
Thông tin xuất bản: kd : World Trade Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 1885073623
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12170 Định dạng: CHM
Kỹ thuật lập kế hoạch kinh doanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục