Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 41 kết quả (0.4799567 giây)
People-focused knowledge management
Tác giả: Wiig Karl M,
Thông tin xuất bản: nt : Elsevier Butterworth Heinemann , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0750677775
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12057 Định dạng: PDF
The data warehouse toolkit
Tác giả: Kimball Ralph,
Thông tin xuất bản: nt : Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0471200247
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12072 Định dạng: PDF
Strategic information management
Tác giả: Galliers Robert,
Thông tin xuất bản: nt : ButterworthHeinemann , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0750656190
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12074 Định dạng: PDF
Building the data warehouse
Tác giả: Inmon William H,
Thông tin xuất bản: nt : J Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0471081302
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12075 Định dạng: PDF
Business process implementation for IT professionals and managers
Tác giả: Walford Robert B,
Thông tin xuất bản: nt : Artech House , 1999
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0890064806
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12078 Định dạng: PDF
Effective knowledge transfer in multinational corporations
Tác giả: C Chini Tina,
Thông tin xuất bản: kd : Palgrave Macmillan , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 140394220X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12264 Định dạng: PDF
Knowledge management and management learning : extending the horizons of knowledge-based management
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0387258469
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12268 Định dạng: PDF
Applying Knowledge Management
Tác giả: Watson Lan,
Thông tin xuất bản: kd : Morgan Kaufmann , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 1558607609
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12445 Định dạng: PDF
Comprehensive Intellectual Capital Management
Tác giả: AlAli Nermien,
Thông tin xuất bản: kd : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0471275069
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12471 Định dạng: PDF
Harnessing Knowledge Dynamics
Tác giả: E Nissen Mark,
Thông tin xuất bản: : IRM Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 1591407753
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12876 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục