Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.5900545 giây)
Building the data warehouse
Tác giả: Inmon William H,
Thông tin xuất bản: nt : J Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0471081302
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12075 Định dạng: PDF
Essentials of knowledge management
Tác giả: Bergeron Bryan,
Thông tin xuất bản: NJ : J Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0471281131
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục