Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 326 kết quả (0.5800052 giây)
The knowledge economy handbook
Tác giả: Rooney David,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Edward Elgar , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 1843767953
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 13295 Định dạng: PDF
Essentials of knowledge management
Tác giả: Bergeron Bryan,
Thông tin xuất bản: NJ : J Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0471281131
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Qualitative Case Studies on Implementation of Enterprise Wide Systems
Tác giả: Liisa von Hellens,
Thông tin xuất bản: : Idea Group Publishing , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 1591404479
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13705 Định dạng: CHM
Introduction to information systems
Tác giả: OBrien James A,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0072890428
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Management Information Systems
Tác giả: OBrien James A,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill Companies , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 007293588x
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Building the knowledge management network--best practices : tools and techniques for putting conversation to work
Tác giả: Figallo Cliff,
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley Sons Inc , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 047121549X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15446 Định dạng: PDF
Business Driven Technology
Tác giả: Brent Gordon,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Irwin , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0072983019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Dynamic architecture : how to make enterprise architecture a success
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0471682721
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16147 Định dạng: PDF
Lessons in grid computing : the system is a mirror
Tác giả: Robbins Stuart,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0471790109
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16175 Định dạng: PDF
Handbook of Critical Information Systems Research : Theory And Application
Tác giả: Howcroft Debra,
Thông tin xuất bản: USA : Edward Elgar , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 1843764784
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 16732 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục