Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 359 kết quả (0.8125072 giây)
Distributed data warehousing using Web technology : how to build a more cost-effective and flexible warehouse
Tác giả: Moeller R A,
Thông tin xuất bản: NY : Amacom , 2001
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0814405886
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6664 Định dạng: CHM
Managing for knowledge
Tác giả: Evans Christina,
Thông tin xuất bản: kd : ButterworthHeinemann , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0750655666
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12195 Định dạng: CHM
Comprehensive Intellectual Capital Management
Tác giả: AlAli Nermien,
Thông tin xuất bản: kd : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0471275069
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12471 Định dạng: PDF
Harnessing Knowledge Dynamics
Tác giả: E Nissen Mark,
Thông tin xuất bản: : IRM Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 1591407753
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12876 Định dạng: PDF
Oracle 9iR2 data warehousing
Tác giả: Hobbs Lilian,
Thông tin xuất bản: Boston : Digital Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 1555582877
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6712 Định dạng: CHM
Applying Knowledge Management
Tác giả: Watson Lan,
Thông tin xuất bản: kd : Morgan Kaufmann , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 1558607609
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12445 Định dạng: PDF
Strategic knowledge management technology
Tác giả: Gottschalk Petter,
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 1591403367
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12217 Định dạng: CHM
Business services orchestration
Tác giả: Sadiq Waqar,
Thông tin xuất bản: kd : Cambridge , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0521819814
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12183 Định dạng: CHM
Effective knowledge transfer in multinational corporations
Tác giả: C Chini Tina,
Thông tin xuất bản: kd : Palgrave Macmillan , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 140394220X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12264 Định dạng: PDF
Knowledge management and management learning : extending the horizons of knowledge-based management
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0387258469
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12268 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục