Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 107 kết quả (0.2656424 giây)
Scalable Ontological EAI and e-Business Integration
Tác giả: Lemcke Jens,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 9783866445215
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Distributed data warehousing using Web technology : how to build a more cost-effective and flexible warehouse
Tác giả: Moeller R A,
Thông tin xuất bản: NY : Amacom , 2001
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0814405886
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6664 Định dạng: CHM
Oracle 9iR2 data warehousing
Tác giả: Hobbs Lilian,
Thông tin xuất bản: Boston : Digital Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 1555582877
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6712 Định dạng: CHM
The value factor
Tác giả: Hurd Mark,
Thông tin xuất bản: : Bloomberg Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 1576601579
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11998 Định dạng: CHM
Going Wi-Fi
Tác giả: Reynolds Janice,
Thông tin xuất bản: : CMP Books , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 1578203015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11999 Định dạng: CHM
People-focused knowledge management
Tác giả: Wiig Karl M,
Thông tin xuất bản: nt : Elsevier Butterworth Heinemann , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0750677775
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12057 Định dạng: PDF
The data warehouse toolkit
Tác giả: Kimball Ralph,
Thông tin xuất bản: nt : Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0471200247
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12072 Định dạng: PDF
Strategic information management
Tác giả: Galliers Robert,
Thông tin xuất bản: nt : ButterworthHeinemann , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0750656190
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12074 Định dạng: PDF
Building the data warehouse
Tác giả: Inmon William H,
Thông tin xuất bản: nt : J Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0471081302
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12075 Định dạng: PDF
Business process implementation for IT professionals and managers
Tác giả: Walford Robert B,
Thông tin xuất bản: nt : Artech House , 1999
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0890064806
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12078 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục