Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 22 kết quả (0.7899468 giây)
La négociation commerciale en pratique
Tác giả: David Patrick,
Thông tin xuất bản: Paris : Eyrolles Editions dOrganisation , 2001
Ký hiệu phân loại: 658.4052
ISBN: 9782212541182
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 99059 Định dạng: PDF
Breakthrough Business Negotiation : A Toolbox for Managers
Tác giả: Watkins Michael,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : JosseyBass , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.4052
ISBN: 0787960128
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17313 Định dạng: PDF
How to Pay Less for More : The Consumer's Guide to Negotiating the Best Deals - Whatever You're Buying
Tác giả: Lockley Marc,
Thông tin xuất bản: Oxford : How To Books , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.4052
ISBN: 1848032552
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 61882 Định dạng: PDF
Đàm phán thành công
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.4052
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Strategic Negotiation
Tác giả: Brian Dietmeyer,
Thông tin xuất bản: : Kaplan Business , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4052
ISBN: 0793183049
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13712 Định dạng: CHM
Giáo trình đàm phán thương mại quốc tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.4052
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ năng thương lượng
Ký hiệu phân loại: 658.4052
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Practical Negotiating : Tools, tactics & techniques
Tác giả: Gosselin Tom,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.4052
ISBN: 9780470134856
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.4052
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh
Thông tin xuất bản: Hải Phòng : Hải Phòng , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.4052
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục