Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 46 kết quả (0.358497 giây)
Quy hoạch môi trường phát triển bền vững
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8740 Định dạng: PDF
Tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000 (chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế Giới , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý chất lượng môi trường
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cẩm nang quản lý môi trường
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18882 Định dạng: PDF
Quản lý môi trường : Cẩm nang
Tác giả: Lưu Đức Hải,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18924 Định dạng: PDF
Kiểm toán hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cho tổ chức
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 24121 Định dạng: RAR
Pro-ecological Restructuring of Companies : Case Studies
Tác giả: Gasior Aleksandra,
Thông tin xuất bản: London : Ubiquity Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN: 9781911529484
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The truth about green business
Tác giả: Friend Gil,
Thông tin xuất bản: : FT Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN: 9780789739407
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48896 Định dạng: CHM
The sustainable enterprise fieldbook [electronic resource] : when it all comes together
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66968 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục