Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 46 kết quả (0.2655722 giây)
Thực thi hệ thống quản lý môi trường iso 14001
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Green business practices for dummies
Tác giả: Swallow Lisa,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN: 0470393394
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 95916 Định dạng: PDF
Harvard business review on greening your business profitably
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA : Harvard Business Review Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN: 9781422162569
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý môi trường
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110090 Định dạng: PDF
Quản lý môi trường
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111198 Định dạng: PDF
Nghiên cứu xây dựng iso 14001:2015 cho công ty cổ phần điện tử Bình Hòa
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững
Tác giả: Hoàng Anh Huy,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN: 9786046709312 :
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý môi trường : phần chuyên đề
Tác giả: Lê Huy Bá,
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN: 9786047336104 :
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Đánh giá mức độ xanh hóa cho một số nhà hàng - khách sạn trên địa bàn quận 3, TP.HCM và đề xuất các giải pháp cải thiện
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 120146 Định dạng: PDF
Giáo trình quản lý môi trường đô thị
Tác giả: Lê Thanh Hải,
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

Truy cập nhanh danh mục