Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 46 kết quả (0.319907 giây)
Quản trị môi trường nông - lâm - ngư nghiệp
Tác giả: Lê Huy Bá,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông Nghiệp , 1999
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Một số vấn đề cơ bản về kinh tế và quản lý môi trường
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1997
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững
Tác giả: Lưu Đức Hải,
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Đại cương quản trị môi trường
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý môi trường : con đường kinh tế dẫn đến nền kinh tế sinh thái
Tác giả: Schreiner Manfred,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Các công cụ quản lý môi trường
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý môi trường
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quy hoạch môi trường
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8705 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục