Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 70 kết quả (0.6562989 giây)
Một số vấn đề cơ bản về kinh tế và quản lý môi trường
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1997
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000 (chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế Giới , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quy hoạch môi trường
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản trị môi trường nông - lâm - ngư nghiệp
Tác giả: Lê Huy Bá,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông Nghiệp , 1999
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý chất lượng môi trường
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững
Tác giả: Lưu Đức Hải,
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cẩm nang quản lý môi trường
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18882 Định dạng: PDF
Quản lý môi trường : Cẩm nang
Tác giả: Lưu Đức Hải,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18924 Định dạng: PDF
Quy hoạch môi trường phát triển bền vững
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8740 Định dạng: PDF
Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8705 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục