Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 52 kết quả (0.4844189 giây)
The Work of Communication : Relational Perspectives on Working and Organizing in Contemporary Capitalism
Tác giả: Kuhn Timothy,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN: 9780367243067
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Digital Communication Management
Tác giả: Beatriz PenaAcuna,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN: 9781789235142
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Đối thoại và hợp tác
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thống Kê , 2000
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giao tiếp trong kinh doanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Going visual : using images to enhance productivity, decision making and profits
Tác giả: Gerard Alexis,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN: 0471710253
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16171 Định dạng: PDF
The Jelly Effect : How to Make Your Communication Stick
Tác giả: Bounds Andy,
Thông tin xuất bản: : Capstone Publishing Limited , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN: 1841127604
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17761 Định dạng: PDF
Kỹ năng giao tiếp tối ưu
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Once Upon a Time : using story-based activities to develop breakthrough communication skills
Thông tin xuất bản: San Francisco : Pfeiffer , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 23092 Định dạng: ISO
Presentations Plus : David peoples' proven techiques
Tác giả: Peoples David A,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 1992
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN: 9780471559566
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Organizational Communication : Approaches and Processes
Tác giả: Miller Katherine,
Thông tin xuất bản: USA : Thomson Wadworth , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN: 9780534617882
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục