Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 72 kết quả (0.5699875 giây)
Conversations for Change: 12 Ways to Say it Right When it Matters Most
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN: 0071746242
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 61828 Định dạng: PDF
Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giao tiếp trong kinh doanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình giao tiếp kinh doanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Unified communications for dummies
Tác giả: Bradley Tony,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN: 0470401443
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 76893 Định dạng: PDF
The Jelly Effect : How to Make Your Communication Stick
Tác giả: Bounds Andy,
Thông tin xuất bản: : Capstone Publishing Limited , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN: 1841127604
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17761 Định dạng: PDF
Truyền thông trực tuyến & sự phát triển của doanh nghiệp
Tác giả: Lan Hương,
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN: 9786049277283
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Le plan de communication Elektronische Daten définir et organiser votre stratégie de communication
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Paris : Dunod , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN: 9782100519460
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 98977 Định dạng: PDF
The 7 triggers to yes : the new science behind influencing people's decisions
Tác giả: Granger Russell H,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN: 0071544372 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh
Tác giả: Friedes Peter E,
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục