Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 114 kết quả (0.6249976 giây)
The Jelly Effect : How to Make Your Communication Stick
Tác giả: Bounds Andy,
Thông tin xuất bản: : Capstone Publishing Limited , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN: 1841127604
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17761 Định dạng: PDF
Managing successful it outsourcing relationships
Tác giả: Gottschalk Petter,
Thông tin xuất bản: kd : IRM Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.458
ISBN: 1591407621
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12345 Định dạng: PDF
Manager's Guide to Effective Meetings
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN: 0071415483
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11863 Định dạng: PDF
Death by meeting
Tác giả: Lencioni Patrick,
Thông tin xuất bản: kd : JosseyBass , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN: 0787968056
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12197 Định dạng: PDF
Presenting to Win : The Art of Telling Your Story
Tác giả: Jerry Weissman,
Thông tin xuất bản: : Ptg General , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.452
ISBN: 0130464139
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9834 Định dạng: CHM
Boost Your Presentation IQ : Proven Techniques for Winning Presentations and Speeches
Tác giả: Marilyn Pincus,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.452
ISBN: 0071458980
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Đối thoại và hợp tác
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thống Kê , 2000
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tổ chức thành công các cuộc họp
Ký hiệu phân loại: 658.456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ năng giao tiếp tối ưu
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giao tiếp trong kinh doanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục