Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.4099981 giây)
Organising a conference : how to plan and run an outstanding and successful event
Tác giả: Appleby Pauline,
Thông tin xuất bản: Oxford : How To Books , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN: 9781848030824
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 209299 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục