Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.6200484 giây)
Manager's Guide to Effective Meetings
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN: 0071415483
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11863 Định dạng: PDF
Death by meeting
Tác giả: Lencioni Patrick,
Thông tin xuất bản: kd : JosseyBass , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN: 0787968056
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12197 Định dạng: PDF
Quick meeting openers for busy managers [electronic resource] : more than 50 icebreakers, energizers, and other creative...
Tác giả: Miller Brian Cole,
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN: 0814409334
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 75967 Định dạng: PDF
Organising a conference : how to plan and run an outstanding and successful event
Tác giả: Appleby Pauline,
Thông tin xuất bản: Oxford : How To Books , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN: 9781848030824
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 209299 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục