Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.1875011 giây)
Manager's Guide to Effective Meetings
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN: 0071415483
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11863 Định dạng: PDF
Death by meeting
Tác giả: Lencioni Patrick,
Thông tin xuất bản: kd : JosseyBass , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN: 0787968056
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12197 Định dạng: PDF
Tổ chức thành công các cuộc họp
Ký hiệu phân loại: 658.456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lập kế hoạch và tiến hành họp hiệu quả
Ký hiệu phân loại: 658.456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tổ chức thành công các cuộc họp = Managing meetings
Tác giả: Hindle Tim,
Ký hiệu phân loại: 658.456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quick meeting openers for busy managers [electronic resource] : more than 50 icebreakers, energizers, and other creative...
Tác giả: Miller Brian Cole,
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN: 0814409334
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 75967 Định dạng: PDF
Perfect phrases for meetings : hundreds of ready-to-use phrases to get your message across and advance your career
Tác giả: Debelak Don,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN: 0071546839 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Running meetings : lead with confidence, move your project forward, manage conflicts
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN: 9781625272256
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
How to run better meetings
Tác giả: Hegarty Edward J,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN: 9780070278394
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
HBR guide to making every meeting matter.
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN: 9781633692176
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục