Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 687 kết quả (0.6249565 giây)
Logistics những vấn đề cơ bản
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Product Lifecycle Management
Tác giả: Grieves Michael,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.56
ISBN: 0071452303
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý chuỗi cung ứng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Systematic process improvement using ISO 9001 : 2000 and CMMI
Tác giả: Mutafelija Boris,
Thông tin xuất bản: nt : Artech House , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN: 1580534872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12087 Định dạng: PDF
Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp
Ký hiệu phân loại: 658.51
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản trị chất lượng
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ISO 9001 : 2000 quality management system design
Tác giả: J Schlickman Jay,
Thông tin xuất bản: kd : Artech House , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN: 1580535267
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12208 Định dạng: CHM
Quản trị sản xuất và dịch vụ : Lý thuyết và Bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8169 Định dạng: PDF
Lean Six Sigma for service
Tác giả: George Mike,
Thông tin xuất bản: kd : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN: 0071418210
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12378 Định dạng: CHM
Quản lý chất lượng trong các tổ chức
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8175 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục