Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 515 kết quả (0.2342955 giây)
CALL CENTER HANDBOOK : DESIGN, O
Tác giả: DUANE SHARP,
Thông tin xuất bản: : Digital Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN: 155558277X
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 9848 Định dạng: CHM
Just enough CRM
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Prentice Hall PTR , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN: 0131010174
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 10152 Định dạng: CHM
Cẩm nang quản lý khách hàng là trên hết = Putting Customers First
Tác giả: Bruce Andy,
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The relationship advantage : become a trusted advisor and create clients for life
Tác giả: Stevenson Tom,
Thông tin xuất bản: Chicago : Dearborn Financial Publishing , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN: 0793170265
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15428 Định dạng: CHM
Branded Customer Service - The New Competitive Edge
Tác giả: Barlow,
Thông tin xuất bản: : BerrettKoehler , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN: 1576752984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16797 Định dạng: CHM
CRM unplugged : releasing CRM's strategic value
Tác giả: Bligh Philip,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN: 0471483044
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16839 Định dạng: PDF
Khách hàng doanh nghiệp hợp tác cùng phát triển
Tác giả: Vũ Thu Phương,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nói lời yêu với khách hàng
Tác giả: Quốc Dũ Minh,
Thông tin xuất bản: H : Lao Động Xã hội , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ năng nghiệp vụ khách hàng
Thông tin xuất bản: H : Lao Động Xã hội , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
It's All About Service : How to lead your people to care for your customers
Tác giả: Pelletier Ray,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN: 9780471716754
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục