Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 86 kết quả (0.0312505 giây)
Branding for dummies
Tác giả: Bill Chiaravalle
Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.827
 
Phát triển thương hiệu REETECH tại công ty cổ phần điện máy R.E.E
Tác giả: Trương Việt Phương
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 658.827
 
Đặt tên cho thương hiệu ! 101 nguyên tắc để tạo nên một thương hiệu tuyệt vời = Get a Name!: 10 Rules to Create a Great ...
Tác giả: Jacky Tai
TPHCM: Trẻ, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.827
 
Phát triển thương hiệu VNPT tại An Giang
Tác giả: Nguyễn Thanh Khiết
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.827
 
Những chiến lược khác biệt để phát triển thương hiệu
Tác giả: Công Minh
TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.827
 
Quản trị thương hiệu
Tác giả: Lê Đăng Lăng
TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.827
 
Wikibrands : reinventing your company in a customer-driven marketplace
Tác giả: Sean Moffitt
New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.827
 
Quản trị thương hiệu
Tác giả: Phạm Thị Lan Hương
Hà Nội: Tài chính, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.827
 
Giải pháp đẩy mạnh thương hiệu Vinasun taxi
Tác giả: Nguyễn Bảo Toàn
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.827
 
Các nhân tố đo lường giá trị thương hiệu máy tính xách tay tại thị trường tp.Biên Hòa
Tác giả: Mai Quốc Tiên
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.827
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục