Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 179 kết quả (0.0156996 giây)
Neuro web design : what makes them click?
Tác giả: Susan Weinschenk
Berkeley CA: New Riders, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.8342
 
Consumer behavior for dummies
Tác giả: Laura A Lake
Chichester: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.8342
 
Consumer behavior for dummies
Tác giả: Laura A Lake
Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.8342
 
Hành vi người tiêu dùng đối với thực phẩm chế biến của tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
Tác giả: Nguyễn Hải Thanh
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.8342
 
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định mua căn hộ hạng trung của khách hàng tại tp. Hồ Chí Minh
Tác giả: Trương Duy Quang
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.8342
 
Nghiên cứu hành vi mua hàng trực tuyến của sinh viên khu vực thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Đinh Thị Lợi
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.8342
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua căn hộ chung cư của người tiêu dùng trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-201...
Tác giả: Huỳnh Văn Trung
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.8342
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua căn hộ giá thấp dành cho khách hàng có thu nhập thấp tại Tp.HCM
Tác giả: Cáp Xuân Tuấn
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.8342
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà của người thu nhập thấp tại tp.Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Đình Bảo
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.8342
 
Hành vi người tiêu dùng
Tác giả: Nguyễn Xuân Lãn
Hà Nội: Tài chính, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.8342
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục