Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 156 kết quả (0.187447 giây)
消費者購買行動 : 小売マーケティングへの写像
Tác giả: 高橋郁夫著,
Thông tin xuất bản: 東京 千倉書房 : , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN: 9784805109144
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng quần áo thời trang may sẵn của sinh viên trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Đoàn Thanh Niên , 2001
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 3162 Định dạng: PDF
Nghiên cứu sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng đối với hàng Việt Nam chất lượng cao trong quá trình hội nhập AFTA
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 5960 Định dạng: PDF
Consumer Behavior : Building Marketing Strategy
Tác giả: Hawkins Del I,
Thông tin xuất bản: USA : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN: 0072536861
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 10532 Định dạng: RAR
Why People Buy Things They Don't Need
Tác giả: Danziger Pamela,
Thông tin xuất bản: : Kaplan Business , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN: 0793186021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13722 Định dạng: CHM
The undermining of beliefs in the autonomy and rationality of consumers
Tác giả: OShaughnessy John,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN: 0415773237
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 42582 Định dạng: PDF
The marketing power of emotion
Tác giả: OShaughnessy John,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN: 0195150562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43206 Định dạng: PDF
Hành vi khách hàng
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45814 Định dạng: PDF
Neuro web design : what makes them click?
Tác giả: Weinschenk Susan,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : New Riders , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN: 0321603605
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66797 Định dạng: PDF
Consumer behavior for dummies
Tác giả: Lake Laura A,
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN: 0470449837
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 67205 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục