Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 120 kết quả (0.0199659 giây)
Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2...
Tác giả: Mạc Kim Hữu
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 658.8343
 
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng khi mua hàng trực tuyến qua trang thương mại điện tử thegioididong.com
Tác giả: Phạm Quang Văn
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 658.8343
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế về chất lượng dịch vụ công theo cơ chế"một cửa" tại chi cục thu...
Tác giả: Đoàn An Bình
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 658.8343
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại các trường cao đẳng trên địa ...
Tác giả: Trương Thị Ngọc Hân
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 658.8343
 
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong công ...
Tác giả: Nguyễn Tiến Toàn
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 658.8343
 
Các yếu tố chất lượng dịch vụ hành chính công ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế tại chi cục thuế quận Phú Nhu...
Tác giả: Trần Anh Sơn
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 658.8343
 
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân qu...
Tác giả: Đoàn Ngọc Hoài Phong
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 658.8343
 
Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ mầm non tư thục tại TP.HCM
Tác giả: Hà Văn Huy
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 658.8343
 
Predicting Market Success : New Ways to Measure Customer Loyalty And Engage Consumers With Your Brand
Tác giả: Robert Passikoff
New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.8343
 
Brand loyalty in smart phone market in Ho Chi Minh City, VietNam
Tác giả: Duc Thanh Dinh
TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc: 658.8343
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục