Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.349997 giây)
E-business innovation and change management
Tác giả: Singh Mohini,
Thông tin xuất bản: kd : IRM Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 1591402131
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12214 Định dạng: CHM
E-commerce and M-commerce technologies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey : IRM Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 9783319038650
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 35346 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục