Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 179 kết quả (0.2187034 giây)
Webマーケティングコンサルタント養成講座
Tác giả: 海老根智仁,
Thông tin xuất bản: 東京 翔泳社 : , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 9784798118185
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
XML-based integration with XAware : unifying applications and data in today"s e-business world
Thông tin xuất bản: Gulf Breeze FL : Maximum , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 1931644020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7294 Định dạng: CHM
Search engine marketing, inc. : driving search traffic to your company's web site
Tác giả: Moran Mike,
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 0131852922
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9291 Định dạng: CHM
Web copy that sells
Tác giả: Veloso Maria,
Thông tin xuất bản: : Amacom , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 0814472494
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11839 Định dạng: PDF
Knock your socks off prospecting
Tác giả: Miller William,
Thông tin xuất bản: : Amacom , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 0814472850
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11843 Định dạng: PDF
The complete e-commerce book
Tác giả: Reynolds Janice,
Thông tin xuất bản: Berkeley : CMP Books , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 1578203120
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12001 Định dạng: CHM
Strategies for generating e-business returns on investment
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 1591404177
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12122 Định dạng: CHM
Mobile commerce applications.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Publishing , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 1591401828
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12142 Định dạng: CHM
E-business innovation and change management
Tác giả: Singh Mohini,
Thông tin xuất bản: kd : IRM Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 1591402131
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12214 Định dạng: CHM
Apple Training Series
Tác giả: P Regan Schoun,
Thông tin xuất bản: kd : Peachpit Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 032136984X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12218 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục