Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 140 kết quả (0.2812919 giây)
Near-critical and supercritical hydrothermal flow synthesis of metal oxide nanoparticles and hybrid metal oxide nanopart...
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2014
Ký hiệu phân loại: 660
ISBN: 9783731502623
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Process Simulation of Technical Precipitation Processes - The Influence of Mixing
Tác giả: Metzger Lukas,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2018
Ký hiệu phân loại: 660
ISBN: 9783731507352
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Simulation-Assisted Design of Polycrystalline Zeolite Catalysts
Tác giả: Ding Wenjin,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2016
Ký hiệu phân loại: 660
ISBN: 9783731505334
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Tối ưu hóa thực nghiệm trong hóa học và kỹ thuật hóa học
Tác giả: Akhnadarova XL,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Đại học Kỹ thuật , 1994
Ký hiệu phân loại: 660
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học. Tập 2, Cơ học vật liệu rời
Tác giả: Vũ Bá Minh,
Ký hiệu phân loại: 660
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa : T.4
Tác giả: Vũ Bá Minh,
Ký hiệu phân loại: 660
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học. Tập 5, Quá trình và thiết bị truyền nhiệt
Tác giả: Phạm Văn Bôn,
Ký hiệu phân loại: 660
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học. Tập 7, Kỹ thuật sấy vật liệu
Ký hiệu phân loại: 660
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học. T.11, Bài tập và hướng dẫn thiết kế máy lạnh trạm lạnh
Ký hiệu phân loại: 660
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học. T13, Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp
Ký hiệu phân loại: 660
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục