Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
Yeast biotechnology [electronic resource] : diversity and applications
Tác giả: Gotthard Kunze, T Satyanarayana
Xuất bản: Dordrecht London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.62
 
Yeast biotechnology diversity and applications
Tác giả: Gotthard Kunze, T Satyanarayana
Xuất bản: : Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.62
 
Advances in applied bioremediation [electronic resource]
Tác giả: Ramesh C Kuhad, Ajay Singh, Owen P Ward
Xuất bản: Dordrecht New York NY: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.62
 
Công nghệ vi sinh. T.2- Vi sinh vật học công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.62
 
Công nghệ vi sinh. T.1, Cơ sở vi sinh vật công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.62
 
Công nghệ vi sinh. T.3- Thực phẩm lên men truyền thống
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.62
 
Công nghệ vi sinh. T.2- Vi sinh vật học công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.62
 
Vi sinh vật học công nghiệp : Giáo trình
Tác giả: Nguyễn Xuân Thành
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  660.62
 
Vi nấm dùng trong công nghệ sinh học
Tác giả: Bùi Xuân Đồng, Nguyễn Huy Văn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.62
 
Vi sinh vật công nghiệp
Tác giả: Lê Xuân Phương
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.62
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục