Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Công nghệ Enzym
Tác giả: Cao Cường, Huỳnh Ngọc Oanh, Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Ánh tuyết
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.634
 
Công nghệ enzyme
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.634
 
Công nghệ Enzym
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Cao Cường, Huỳnh Ngọc Oanh, Nguyễn Ánh tuyết
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.634
 
Công nghệ Enzyme
Tác giả: Đỗ Thị Giang, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Trọng Cẩn, Trần Thị Luyến
Xuất bản: Hà Nội: Nông Nghiệp, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.634
 
Công nghệ sản xuất enzym, protein và ứng dụng
Tác giả: Lê Gia Hy, Nguyễn Thị Hiền, Quản Lê Hà, Từ Việt Phú
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.634
 
Modern biocatalysis : stereoselective and environmentally friendly reactions
Tác giả: T Anthonsen, W-D Fessner
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.634
 
Enzymes in industry : production and applications
Tác giả: Wolfgang Aehle
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.634
 
Công nghệ enzyme
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.634
 
Thực hành công nghệ enzyme
Tác giả: Đỗ Thị Tuyến, Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.634
 
Công nghệ enzynme
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  660.634
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục