Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 59 kết quả
Synthetic fuels handbook [electronic resource] : properties, process, and performance
Tác giả: J G Speight
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  662
 
Chemistry of pyrotechnics : basic priniciples and theory
Tác giả: John A Conkling
Xuất bản: New York: M Dekker, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662
 
LASL explosive property data
Tác giả: John F Baytos, Terry R Gibbs, Alphonse Popolato
Xuất bản: Berkeley: University of California Press, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662
 
Explosives engineering
Tác giả: Paul W Cooper
Xuất bản: New York: WileyVCH, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662
 
A professional's guide to pyrotechnics : understanding and making exploding fireworks
Tác giả: John Donner
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662
 
The advanced anarchist arsenal : recipes for improvised incendiaries and explosives
Tác giả: David Harber
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662
 
Ragnar's homemade detonators : how to make 'em, how to salvage 'em, how to detonate 'em
Tác giả: Ragnar Benson
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662
 
Homemade C-4 : a recipe for survival
Tác giả: Ragnar Benson
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662
 
Explosive dusts : advanced improvised explosives
Tác giả: Seymour Lecker
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662
 
The anarchist arsenal : improvised incendiary and explosives techniques
Tác giả: David Harber
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục