Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 312 kết quả (0.0199632 giây)
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm . T.4 - Phần riêng dưới tác dụng của nhiệt (chưng luyện, h...
Tác giả: Nguyễn Bin
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 664
 
Chemical and functional properties of food saccharides
Tác giả: 
Boca Raton Fla: CRC Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 664
 
Handbook of fruits and fruit processing
Tác giả: 
Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 664
 
Practical food microbiology
Tác giả: 
Malden Mass: Blackwell Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 664
 
Food science and food biotechnology
Tác giả: 
Boca Raton: CRC Press, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 664
 
Water activity in foods : fundamentals and applications
Tác giả: 
Ames Iowa: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 664
 
Phase transitions in foods
Tác giả: Yrjö H Roos
San Diego California: ACADEMIC PRESS, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 664
 
Water properties of food, pharmaceutical, and biological materials
Tác giả: 
Boca Raton: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 664
 
Wilson's practical meat inspection
Tác giả: William Wilson
Ames Iowa: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 664
 
Thermal food processing : new technologies and quality issues
Tác giả: 
Boca Raton: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 664
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục