Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Preservation of foods with pulsed electric fields
Tác giả: Gustavo Barbosa-Cánovas
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Food preservation techniques [electronic resource]
Tác giả: Bøgh-Sørensen, Zeuthen
Xuất bản: Boca Raton Cambridge Eng: CRC Press Woodhead, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Thermal technologies in food processing
Tác giả: Philip Richardson
Xuất bản: Cambridge Boca Raton: Woodhead Pub CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Engineering aspects of thermal food processing [electronic resource]
Tác giả: Ricardo Simpson
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực T.1- bảo quản lương thực
Tác giả: Trần Thị Thu Trà
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.028
 
Thermal processing of foods : control and automation
Tác giả: KP Sandeep
Xuất bản: Ames Iowa: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Giáo trình kỹ thuật sau thu hoạch nông sản
Tác giả: Dương Thị Phượng Liên, Nguyễn Chí Linh, Nguyễn Minh Thủy, Nhan Minh Trí
Xuất bản: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực. T.1- bảo quản lương thực
Tác giả: Trần Thị Thu Trà
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Thermal technologies in food processing
Tác giả: Philip Richardson
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.028
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục