Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Nghiên cứu sản xuất mứt chôm chôm sấy dẻo bổ sung tắc, gừng
Tác giả: Phạm Trần Đức Tài, Huỳnh Phương Quyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.152
 
Khảo sát quy trình chế biến mứt vỏ bưởi mật ong
Tác giả: Cao Nguyễn Kỳ Duyên, Huỳnh Kim Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.152
 
Hoàn thiện quy trình sản xuất mứt chôm chôm xấy dẻo
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Ly, Huỳnh Phương Quyên, Lê Bách tùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.152
 
Nghiên cứu chế biến mứt dẻo từ thịt quả chôm chôm Java
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Ly, Huỳnh Phương Quyên, Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  664.152
 
Phát triển sản phẩm jam sơ ri quy mô phòng thí nghiệm
Tác giả: Dương Thị Băng Tuyền, Huỳnh Phương Uyên, Lê Đoàn Quang Lợi, Lê Thị Kim Cương, Nguyễn Ngọc Long Châu, Võ Hoàng Duyên
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.152
 
Nghiên cứu quy trình chế biến jam ít ngọt từ dịch vỏ thanh long ruột đỏ lên men
Tác giả: Nguyễn Mai Quỳnh Như, Bùi Thanh Phương, Nguyễn Thị Thơ
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.152
 
1

Truy cập nhanh danh mục