Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 60 kết quả
Processing fruits
Tác giả: Diane Barrett
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.8
 
Fruit and vegetable processing [electronic resource] : improving quality
Tác giả: W M F Jongen
Xuất bản: Boca Raton Fla Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.8
 
Handbook of vegetable preservation and processing
Tác giả: Sue Chazala, Dee M Graham, Y H Hui, KD Murrel
Xuất bản: New York: Marcel Dekker Inc, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  664.8
 
Fruit quality and its biological basis
Tác giả: Michael Knee
Xuất bản: Sheffield Boca Raton FL: Sheffield Academic Press CRC Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.8
 
Công nghệ chế biến rau trái. T.1- Nguyên liệu và công nghệ bảo quản sau thu hoạch
Tác giả: Tôn Nữ Minh Nguyệt, Lê Văn Việt Mẫn, Trần Thị Thu Trà
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.8
 
Công nghệ sau thu hoạch và chế biến rau quả
Tác giả: Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.8
 
Fruit and vegetable processing : improving quality
Tác giả: Wim Jongen
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.8
 
Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả
Tác giả: Lê Văn Tán, Nguyễn Thị Hiền, Quản Lê Hà
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.8
 
Công nghệ chế biến rau trái. T.1- Nguyên liệu và công nghệ bảo quản sau thu hoạch
Tác giả: Tôn Nữ Minh Nguyệt, Lê Văn Việt Mẫn, Trần Thị Thu Trà
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.8
 
Khảo sát đặc tính của Hydroxyethyl trong công nghệ bảo quản măng cụt
Tác giả: Nguyễn Phương Hà, Hứa Quyết Chiến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  664.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục