Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 84 kết quả (0.5469059 giây)
Fruit and vegetable processing : improving quality
Tác giả: Jongen Wim,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC , 2002
Ký hiệu phân loại: 664.8
ISBN: 1855736640
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7863 Định dạng: RAR
Fruit and vegetable flavour : recent advances and future prospects
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 664.807
ISBN: 1420076000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65692 Định dạng: PDF
Processing fruits.
Tác giả: Barrett Diane,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 664.8
ISBN: 9780849314780
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65591 Định dạng: PDF
Microbial Hazard Identification in Fresh Fruit and Vegetables
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 664.8001579
ISBN: 9780471670766
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Fruit and vegetable processing [electronic resource] : improving quality
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 664.8
ISBN: 1855736640
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 67212 Định dạng: PDF
Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả
Tác giả: Lê Văn Tán,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2008
Ký hiệu phân loại: 664.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Công nghệ chế biến rau trái. T.1- Nguyên liệu và công nghệ bảo quản sau thu hoạch
Ký hiệu phân loại: 664.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Khảo sát đặc tính của Hydroxyethyl trong công nghệ bảo quản măng cụt
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại: 664.8
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 48799 Định dạng: PDF
Handbook of vegetable preservation and processing
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 664.8
ISBN: 0824743016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 64004 Định dạng: RAR
Công nghệ chế biến rau quả : Giáo trình thực tập
Ký hiệu phân loại: 664.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45721 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục