Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Báo cáo dây chuyền sản xuất xúc xích tiệt trùng của Cty Vissan
Tác giả: Lưu Kim Phước, Phan Ngọc Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  664.9
 
Giáo trình thực hành công nghệ chế biến, súc sản, thủy sản
Tác giả:
Xuất bản: : , 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  664.9
 
Giáo trình công nghệ chế biến, súc sản, thủy sản
Tác giả:
Xuất bản: TP HCM: Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  664.9
 
Công nghệ chế biến thịt - thủy sản
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  664.9
 
Công nghệ chế biến thịt và thủy sản
Tác giả: Nguyễn Trọng Cẩn, Nguyễn Lệ Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.9
 
Phương pháp bảo quản và chế biến thủy sản
Tác giả: Chu Thị Thơm, Nguyễn Văn Tó, Phạn Thị Lài
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.9
 
Công nghệ chế biến thịt và thủy sản
Tác giả: Nguyễn Trọng Cẩn, Nguyễn Lệ Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  664.9
 
Sản xuất các chế phẩm kỹ thuật và y dược từ phế liệu thủy sản
Tác giả: Trần Thị Luyến, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Anh Tuấn
Xuất bản: TpHCM: Nông nghiệp, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.9
 
Tìm hiểu quy trình sản xuất xúc xích Lucky tại công ty Vissan : báo cáo thực tập tốt nghiệp
Tác giả: Trương Xuân An, Huỳnh Tiểu Cầm, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.9
 
Handbook of meat processing
Tác giả: Toldrá Fidel
Xuất bản: Ames Iowa: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục