Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Giáo trình Thiết bị cơ khí xưởng luyện thép lò điện
Tác giả: Dương Phúc Tý
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  669.142
 
Luyện thép lò điện
Tác giả: Phạm Phố, Phạm Huy Bình
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  669.142
 
Công nghệ và thiết bị luyện thép : giáo trình
Tác giả: Hoàng Minh Công
Xuất bản: Đà Nẵng: Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  669.142
 
Alloy Steel - Properties and Use
Tác giả: Eduardo Valencia Morales, Eduardo Valencia Morales
Xuất bản: : InTechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  669.142
 
Alloy Steel: Properties and Use First-Principles Quantum Mechanical Approach to Stainless Steel Alloys
Tác giả: N Al-Zoubi, B Johansson, K Kokko, S Lu, E Nurmi, MPJ Punkkinen, M Ropo, L Vitos, HL Zhang
Xuất bản: : InTechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  669.142
 
Stainless Steels and Alloys
Tác giả: Zoia Duriagina
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  669.142
 
Austenitic TRIP/TWIP Steels and Steel-Zirconia Composites : Design of Tough, Transformation-Strengthened Composites and ...
Tác giả: Horst Biermann, Christos G Aneziris, Christos G Aneziris, Horst Biermann
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  669.142
 
1

Truy cập nhanh danh mục