Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.6249533 giây)
Astronomical optics
Tác giả: Schroeder D J,
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 681.412
ISBN: 0126298106
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 27903 Định dạng: PDF
Amateur Telescope Making in the Internet Age [electronic resource] : Finding Parts, Getting Help, and More
Tác giả: Clark Robert L,
Ký hiệu phân loại: 681.4123
ISBN: 9781441964151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47485 Định dạng: PDF
L & O : lenti & occhiali : un manuale di ottica oftalmica
Tác giả: Rossetti Anto,
Thông tin xuất bản: Palermo : Medical books , 2003
Ký hiệu phân loại: 681.411
ISBN: 8880340328
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 135792 Định dạng: PDF
Optical system design
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2008
Ký hiệu phân loại: 681.4
ISBN: 0071472487
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 41157 Định dạng: PDF
Speckle Reduction in Projection Systems
Tác giả: Riechert Falko,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2009
Ký hiệu phân loại: 681.418
ISBN: 9783866444188
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Lens design : a practical guide
Tác giả: Sun Haiyin,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 681.423
ISBN: 9781498750516 (pbk. : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lens design : automatic and quasi-autonomous computational methods and techniques
Tác giả: Dilworth Donald,
Ký hiệu phân loại: 681.423
ISBN: 9780750316095
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Microlenses
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 681.423
ISBN: 9783038420507
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Analytical lens design
Ký hiệu phân loại: 681.423
ISBN: 9780750331654
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Lens design basics : optical design problem-solving in theory and practice
Tác giả: Gerhard Christoph,
Ký hiệu phân loại: 681.4
ISBN: 9780750322386
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục