Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 38 kết quả (0.7300021 giây)
Khám phá Adobe InDesign - Thiết kế dàn tranh nâng cao : Adobe indesign CS6 - revealed
Tác giả: Botello Chris,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội , 2021
Ký hiệu phân loại: 686.22544536
ISBN: 9786043161670
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Khám phá Adobe InDesign - Thiết kế dàn trang cơ bản = Adobe indesign CS6 - revealed
Tác giả: Botello Chris,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội , 2021
Ký hiệu phân loại: 686.22544536
ISBN: 9789460930591
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
InDesign for QuarkXPress users
Tác giả: Blatner David,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Peachpit Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 686.22544536
ISBN: 0321159489
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 10138 Định dạng: CHM
InDesign CS2 at your fingertips
Tác giả: LoCascio Ted,
Thông tin xuất bản: : SYBEX , 2004
Ký hiệu phân loại: 686.22544536
ISBN: 0782144209
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13180 Định dạng: PDF
Moving to InDesign : Use What You Know About QuarkXPress and PageMaker to Get Up to Speed in InDesign Fast!
Tác giả: Blatner David,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Peachpit Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 686.22544536
ISBN: 0321294114
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16281 Định dạng: PDF
The Indesign effects book
Tác giả: LoCascio Ted,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : WileySybex , 2005
Ký hiệu phân loại: 686.22544536
ISBN: 0782144454 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
InDesign CS2 at your fingertips [electronic resource]
Tác giả: LoCascio Ted,
Thông tin xuất bản: San Francisco : SYBEX , 2005
Ký hiệu phân loại: 686.22544536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 34128 Định dạng: PDF
Microsoft office publisher 2007 for dummies
Tác giả: McCarter Jim,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2008
Ký hiệu phân loại: 686.22544536
ISBN: 9780470184967
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 34739 Định dạng: PDF
Adobe InDesign CS2 how-tos : 100 essential techniques
Tác giả: Cruise John,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Adobe Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 686.22544536
ISBN: 0321321901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 38209 Định dạng: CHM
QuarkXPress 6 for dummies [electronic resource]
Tác giả: Assadi Barbara,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 686.22544536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 38438 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục