Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 29 kết quả (0.1719202 giây)
Giáo trình vật liệu may
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2005
Ký hiệu phân loại: 687
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10281 Định dạng: PDF
Công nghệ may 2 : Bài giảng môn học
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2005
Ký hiệu phân loại: 687
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10759 Định dạng: RAR
Hệ thống bài tập công nghệ may 4
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2006
Ký hiệu phân loại: 687
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18728 Định dạng: PDF
Hệ thống bài tập công nghệ may 2
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2006
Ký hiệu phân loại: 687
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18732 Định dạng: PDF
Hệ thống bài tập công nghệ may 3
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2006
Ký hiệu phân loại: 687
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình môn học công nghệ may 5- Quy trình công nghệ sản xuất may
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê , 2006
Ký hiệu phân loại: 687
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình môn học Công nghệ may 4
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê , 2006
Ký hiệu phân loại: 687
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19147 Định dạng: PDF
Hình họa vẽ kỹ thuật ngành may
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2008
Ký hiệu phân loại: 687
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Clothing biosensory engineering
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing , 2006
Ký hiệu phân loại: 687
ISBN: 0849390958
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 31488 Định dạng: PDF
Giáo trình công nghệ sản xuất sản phẩm dệt kim
Ký hiệu phân loại: 687
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 75584 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục