Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 606 kết quả
Project scheduling handbook
Tác giả: Jonathan F Hutchings
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  690
 
Principles of building commissioning
Tác giả: Walter T Grondzik
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.0287
 
Construction supervision
Tác giả: Jerald L Rounds, Robert O Segner
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.068
 
Handbook for green housing : climate-adapted and energy efficient building solutions for ho chi minh city. Edition 1- To...
Tác giả: Chesse C, Schwede D, M Waibel
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  690.8924
 
Sổ tay ngôi nhà xanh : Giải pháp thích ứng khí hậu và tiết kiệm năng lượng cho công trình tại thành phố Hồ Chí Minh. Phi...
Tác giả: Chesse C, Schwede D, M Waibel
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.8924
 
BIM handbook : a guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors
Tác giả: Charles M Eastman
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  690.0285
 
Construction databook [electronic resource] : construction materials and equipment
Tác giả: Sidney M Levy
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
The effects of air pollution on the built environment
Tác giả: Peter Brimblecombe
Xuất bản: London Singapore River Edge NJ: Imperial College Press World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
Construction project management [electronic resource] : a practical guide for building and electrical contractors
Tác giả: Eddy M Rojas
Xuất bản: Fort Lauderdale Fla: J Ross Pub, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.068
 
Fundamentals of residential construction
Tác giả: Edward Allen, Joseph Iano, Rob Thallon
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục