Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 18 kết quả (0.6699537 giây)
Trang thiết bị kỹ thuật công trình xây dựng
Tác giả: Phạm Việt Anh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Máy nâng và cơ giới hóa công tác lắp ghép
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Eco-efficient construction and building materials
Thông tin xuất bản: London New York : Springer , 2011
Ký hiệu phân loại: 690.028
ISBN: 0857298917
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97067 Định dạng: PDF
Máy và thiết bị xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2001
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9065 Định dạng: PDF
Máy và thiết bị nâng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2004
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Ô tô máy kéo trong xây dựng
Tác giả: Lưu Phong Niên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2003
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Máy xây dựng : Bài giảng
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 21683 Định dạng: PDF
Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Máy làm đất và cơ giới hóa công tác đất
Tác giả: Lưu Bá Thuận,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Máy và thiết bị nâng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2000
Ký hiệu phân loại: 690.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục