Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.6399554 giây)
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường xanh trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn Quậ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 690.0286
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 112043 Định dạng: PDF
Sustainable Construction and Building Materials
Tác giả: Sayed Hemeda,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại: 690.0286
ISBN: 9781789857498
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Alternative Energy Systems in Buildings
Thông tin xuất bản: Switzerland : MPI , 2020
Ký hiệu phân loại: 690.0286
ISBN: 9783039362219
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Alternative Energy Systems in Buildings
Ký hiệu phân loại: 690.0286
ISBN: 9783039362202
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục