Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 186 kết quả (0.7699727 giây)
Phương pháp lập dự án đầu tư trong ngành xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1998
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tổ chức thi công
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1436 Định dạng: PDF
Tổ chức thi công : Giáo trình
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1749 Định dạng: PDF
Lập kế hoạch tổ chức và chỉ đạo thi công
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Các phương pháp sơ đồ mạng trong xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tổ chức thi công : Bài giảng
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2004
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8032 Định dạng: PDF
Quản lý xây dựng : Giáo trình
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2005
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tổ chức công trường xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2004
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tổ chức thi công xây dựng : giáo trình
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2003
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản lý dự án xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18867 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục